TabDents

Introductie Overzicht site

Verkoop
Nieuws Demonstratie video TabDents Monitoring TabPoint Agenda Touch screen Voor wie? Verkoop Ondersteuning Externe integratie Systeemeisen Contact

 

Omhoog

 

Top kwaliteit voor een totaal concept

1e licentie tandarts, orthodontist of mondhygiënist € 4500,00 excl. BTW.
De licentie wordt op naam verleend.
Inclusief de internetmodules BSN, Vecozo COV, Vecozo Elektronisch Declaratie Portaal, Vecozo Machtigingen, Pien Support, N.R.O.I., KNMT Peilstations en meamedica | dental.
Inclusief onbeperkt internetsupport.
Inclusief licenties voor receptionist, (preventie)assistent en accountant.

Elke volgende licentie € 508,00 excl. BTW.
De licentie wordt op naam verleend en betreft elke volgende tandarts of mondhygiënist.

Wlz collega’s kunnen tot 1 januari 2018 gratis van TabDents gebruik maken, mits:


De opstart én ondersteuning door PcTech plaatsvindt.

PcTech daarvoor kosten in rekening kan brengen, in overleg.

PcTech bepaalt, in overleg met TabDents, welke hardware geschikt is,

De gebruiker accepteert dat de huidige opzet nog een bèta versie betreft en aan aanpassingen onderhevig zal zijn. 
De Wlz software is dus ‘as is’.

Per 1 januari 2018 worden de jaarlijkse updatekosten van TabDents berekend.

Per 1 januari 2018 worden de éénmalige kosten voor het Vecozo EDP, het machtigingenportaal en de COV-BSN modules in rekening gebracht. De prijs van deze 3 Vecozo-modules is in 2017 totaal € 1500,00 excl. 21% btw.

De aanbieding geldt voor iedereen die mondzorg binnen de Wlz verleent, mits dat aantoonbaar is.

Wij realiseren ons dat dit een groot cadeau is, maar vinden dat de zorg die binnen de Wlz wordt verleend dusdanig belangrijk is dat wij van de aanschafkosten van TabDents (nu € 3000,00 excl. 21% btw voor de hoofdlicentie) afzien.

Er zijn géén verborgen kosten, behoudens overzetting van bestaande bestanden. 

TabDents wordt geleverd door PcTech. Zij geven u ook technische ondersteuning op basis van met hen door u te maken prijsafspraken. Ook kunnen zij u bijstaan bij eventuele levering van hardware en de inrichting van uw netwerk. 

TabDents update 

€    860,00 excl. BTW per jaar voor de eerste licentie.

€  1135,00 excl. BTW per jaar voor 2 licenties.

€  1404,00 excl. BTW per jaar voor 3 tot 10 licenties.

€  2200,00 excl. BTW per jaar voor 10 tot 30 licenties.

€      60,00 excl. BTW per jaar voor elke licentie boven de 30 licenties.

De facturen dienen voor levering te zijn voldaan.
Prijzen 2017. Prijswijzigingen voorbehouden.

Compleet pakket

TabDents wordt geleverd als een compleet pakket, dus inclusief parodontologie, de röntgenkoppelingen en de TabPoint agenda, boekhouding, correspondentie, e-mail, meamedica | denta, Pien Support, N.R.O.I. en LAN(netwerk) mogelijkheden.
Inclusief de internetmodules BSN, Vecozo COV, Vecozo Electronisch Declaratie Portaal en Vecozo Machtigingen.

Géén extra modules en géén extra onderhoudskosten.
Géén extra kosten voor een netwerkversie.
Géén extra kosten voor extra werkplekken.
Géén licentie kosten voor de receptionist.
Géén extra kosten voor röntgenkoppeling en factoring.

Waarom geen losse modules?

Totaalpakket:
Omdat TabDents alle aspecten bevat die nodig zijn bij een moderne praktijkvoering.

Onafhankelijkheid:
Omdat de praktijkhouder onafhankelijk moet zijn van zijn softwareleverancier: Hij kan op ieder moment over stappen naar een ander digitaal röntgensysteem zonder aanpassingen in TabDents en zonder daarvoor extra te betalen.

Kostenbesparing:
Omdat losse modules onnodige extra kosten genereren.

Open database:
Omdat U als zorgverlener zelf uw eigen data beheert waardoor u onafhankelijk bent.

Overig

Bestanden uit vorige pakketten worden tegen kosten overgezet door TabDents.

PcTech ondersteunt u bij de keuze en het beheer van uw hardware, u kunt met hen afspraken maken over uw wensen en bijbehorende kosten.

 

TabDents

´Information at your fingertips´

touch ervaring sinds 2002

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan tabdents@planet.nl
Copyright © 2002 TabDents tandheelkundig communicatie- en managementsysteem K.v.K. 34216384
Laatst bijgewerkt: 04 mei 2017