Introductie Inhoud

Boekrecensies
Blogs Boekrecensies Wat zegt

 

Omhoog


Boek en tijd, acryl op papier, 
50 x 70 cm. Anita, 2009.

Gedoe op tafel  
Joop Swieringa, Jacqueline Jansen Scriptum 2013, 86 pag. ISBN 9789055943630  

Wie kent het niet, gedoe thuis of op het werk? Het is er altijd maar er wordt zelden over gepraat, 'het blijft in het behang zitten'. Je herkent gedoe aan onrust, weerstand, wantrouwen, roddelen, groepjes vormen, wij-zij, anderen beschuldigen. Verpeste sfeer, negatieve energie waarbij groei of verandering onmogelijk is. Gedoe is vooral voelbaar en legt sluipend de organisatie plat.

Het idee leeft dat gedoe niet in een goede organisatie hoort. De manager ontkent daarom meestal uit angst of schaamte dat er gedoe is. Hij vindt dat hij faalt en toont macht en daadkracht door nieuwe regels in te stellen en (vaak de verkeerde) mensen te ontslaan waar dan weer meer gedoe van komt. Hij bestrijdt de zo de symptomen maar niet de oorzaak.  

En daar zit precies de moeilijkheid van gedoe. Gedoe gaat over relaties, gedrag dat emoties oproept en dat is lastig boven tafel te krijgen. Daar is vertrouwen voor nodig terwijl dit nu juist ontbreekt. De auteurs, organisatieadviseur/psycholoog, leren de lezer gedoe te herkennen. Zij hebben ervaring om gedoe op tafel te krijgen en beschrijven effectieve methodes die de lezer kan gebruiken.

Het gaat niet zozeer over vaardigheden maar vooral om durf! Pak de koe bij de horens en leg gedoe op tafel. Voorwaarde is wel dat iedereen erbij betrokken wordt. Ook al lijkt het een probleem tussen twee mensen, gedoe beÔnvloedt het hele team. Alle teamleden zijn verantwoordelijk voor het probleem en dus ook voor de oplossing. Uitpraten leidt tot begrip maar voor de toekomst zijn duidelijke afspraken nodig waarop iedereen elkaar kan aanspreken.

Gedoe is normaal als mensen samenwerken. Erkenning hiervan haalt de druk van de ketel waardoor gedoe opgelost kan worden. Dit dunne en makkelijk toegankelijke boek helpt iedereen die in een team werkt de sfeer en samenwerking te verbeteren. Het is herkenbaar en verhelderend. Als je het uit hebt durf je te 'tafelen'.

Recensie in Medisch Ondernemen, 2016

Zie de mens
Pleidooi om anders naar elkaar te kijken.

Manu Kierse, Lannoo, 138 pag. ISBN 9789401 417907  

"Verklein de afstand als je in contact komt met een patiŽnt. Dit verbetert de relatie. 'Zien' is een manier van kijken die de waarde en waardigheid van mensen centraal stelt. 'Zien' is aandacht, empathie, doen wat je zegt, er zijn voor de ander zodat die zich begrepen voelt".

Manu Keirse geeft voorbeelden uit de gezondheidszorg. Hij schrijft over compassie, op gelijkwaardig voet met de ander omgaan en over rust die noodzakelijk is om zonder oordeel of irritatie er werkelijk voor de ander te zijn. Hij bespreekt welbevinden, levenskunst, geluk en lardeert zijn betoog met oneliners zoals: "Betekenis van je leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van anderen."

Keirse smeekt de zorgverleners om de mens niet op te splitsen in organen, valkuil van specialisaties, maar hen als een geheel te zien met hun emoties en overtuigingen. Weersta de verleiding om je vooral te richten op behandeltechnieken. "Vergoeding van technische verrichtingen in de geneeskunde is een hinderpaal voor de kwaliteit van zorg. Mensen krijgen een etiket opgeplakt waardoor je ze niet meer echt hoeft te zien."

Het boek laat je kritisch denken over je houding als zorgprofessional. Vraag je op een hectische dag eens af waarom je dit vak ook alweer gekozen had. Realiseer je dan hoe je als zorgverlener in het leven staat en welk effect dit op jouw patiŽnten heeft. Zij ontmoeten je op een kwetsbaar moment en herinneren zich de manier waarop je met hen omgaat blijvend. Daarin kun jij het verschil maken.

Voor ieder die zorg wil dragen voor een ander is dit boek een kennismaking met een andere manier van elkaar 'zien'. De video met (toevallig?) dezelfde titel "Zie de mens" van het UMCG brengt je terug tot de essentie van de gezondheidszorg: aandachtig kijken en luisteren naar de mens. Het sluit prachtig aan bij het boek. https://www.youtube.com/watch?v=3FKnbG749HA 

Recensie in Medisch Ondernemen, 2016

Waarom iedereen luistert als je over seks praat
& tien andere manieren om jezelf krachtig te profileren

Kiki Verbeek, Thema Amsterdam, 2014. ISBN 10 9058719359

ďWat lees jŪj?Ē vraagt een vriend met twinkelende ogen. Het boek heeft direct zijn aandacht omdat de titel en kaft seks suggereren. Kiki Verbeek pleit om de principes die meespelen als  je over seks praat toe te passen in bedrijfsuitingen waarin je jezelf profileert als een expert, zichtbaar, herkenbaar en superaantrekkelijk. Het groot aantal fotoís zijn verre van sexy en de lay out is modern. 

De auteur legt uit dat succesvolle ondernemers voor ĎSimpelí kiezen. Doe waar je het beste in bent en alleen als dat ook is wat je het allerliefste doet. Als dat niet simpel is? Maar er zijn valkuilen waarvoor de lezer wordt gewaarschuwd zoals angst om te kiezen. Marketing is je zichtbaar maken in al je bedrijfsuitingen op de manier die bij je past. Dit boek leert je profielteksten schrijven. Het schrijven verheldert hoe je denkt en maakt inzichtelijk waar je met je bedrijf voor staat. Het dwingt je tot precies formuleren van al je uitingen. Verbeek stelt dat de helderheid van een verhaal valt of staat bij de helderheid van de denker. Hier zit de kracht van het boek. Voor wie het niet duidelijk is wat hij wil en hoe hij over dingen denkt, is het onmogelijk om overtuigende profielteksten te schrijven. Anders gezegd: schrijven gaat vanzelf als je maar weet wŠt je wilt schrijven. 

In hoofdstuk 2 komen 10 manieren om je als expert te profileren aan bod. De vragen zetten je aan het denken. Wat is je bedrijfsmotto, wat beloof je de klant? Ik voel weerstand als ik de tips lees die mij wel erg aansporen dingen volgens een bepaalde manier te doen: Kies eerst.. Wees zuinig met.. Gebruik geenÖ De voorbeelden tonen mij echter aan dat dit echt werkt als je kort en bondig wilt formuleren. Ik ga de uitdaging aan om een profieltekst te schrijven en sla het boek open als steuntje in de rug.  

In het derde en laatste hoofdstuk vraagt Kiki Verbeek: ďWie wil er nou een droombaan?Ē Ik reageer ďja, natuurlijk.Ē ďNeeĒ zegt de auteur, ďeen droombaan houdt je voor de gek omdat een einddoel wordt gesuggereerd. Vind liever wat jou in beweging brengt.Ē Dan is het voelbaar dat de auteur naast Neerlandica ook filosoof is, ze zet je aan het denken en aan het werk om een helder profiel te schrijven waarmee je als professional zichtbaar bent voor je klanten! Voor iedere ZZPer een boek om mee aan de slag te gaan.

Recensie in Tijdschrift voor Coaching, 2015

Helpen met impact
Over de dynamiek van het aanbieden, geven en ontvangen van hulp.

Edgar H. Schein, van Duuren psychologie, Culemborg. ISBN 987-90-8965-181-5

ĎHelpen is een ingewikkeld fenomeen.í stelt Schein, emeritus-hoogleraar management, in de eerste zin van zijn als essay geschreven boek waarin hij de emotionele dynamiek van de hulprelatie analyseert. Hij onderzoekt welke psychologische, sociale en culturele valkuilen kleven aan het hulpproces om daarmee duidelijk te maken waarom goed bedoelde hulp en adviezen worden afgewezen. Een scala aan professionele en persoonlijke voorbeelden maken het inzichtelijk.  

De vogels op de harde kaft vliegen in formatie en staan voor succesvol teamwork door wederzijdse hulp. Ook mensen geven zo vanzelfsprekend hulp aan elkaar dat het pas opvalt als er geen hulp wordt geboden. Edgar Schein ziet helpen als een op zichzelf staand sociaal proces, een basale menselijke relatie waardoor dingen in beweging komen. Hij gebruikt de metafoor van het theater waarin wij afwisselend de rol van acteur en publiek spelen.

Schein stelt dat het onderliggende proces bij verschillende verzoeken om hulp hetzelfde is en hij onderstreept het belang van onderling vertrouwen. Hij noemt de valkuilen voor de helper en de ontvanger (hij gebruikt hiervoor het woord cliŽnt) en geeft aan wat zij moeten doen om het hulpproces te vergemakkelijken. Dit kan door de interventie te richten op een evenwichtige relatie zonder dat de helper zich machtig voelt en de cliŽnt zijn eigenwaarde verliest. Hij pleit ervoor dat ondergeschikten zich vrij voelen om een leidinggevende te helpen door het geven van feedback en illustreert dit met voorbeelden uit de operatiekamer. Hij leert ons om vooral de rol van procesadviseur aan te nemen en ons bij de interactie te richten op de communicatie: vraag welke hulp verlangd wordt en laat de cliŽnt bepalen wat hij ermee doet. En, geef niet meer hulp dan gevraagd wordt!   

Het praktische boek, met aan het eind van ieder hoofdstuk een samenvatting, leest makkelijk. Schein lardeert zijn boodschap veelvuldig met voorbeelden en treedt daarbij in herhaling. Wat mij betreft waren de voorbeelden van verschillende hulpsituaties en de rol die we daarin spelen (hoofdstuk 6) voldoende geweest. Het woord cliŽnt past in de rol van adviseur of consultant maar stoort in persoonlijke voorbeelden.  

Hoofdstuk 9, het laatste, bevat tips gebaseerd op 7 principes zoals: Hulp is pas effectief als de hulprelatie als gelijkwaardig wordt ervaren. Het analyseren van het proces spreekt mij als coach aan maar het boek is zeker toegankelijk voor een breed publiek. Het laat zien dat er bij een hulprelatie altijd machtsverschil is en dat streven naar evenwicht essentieel is voor het geven van hulp met impact.    

Recensie in Counseling Magazine 2014

Beter met eHealth  
Digitale trends en tools in 60 minuten

Liesbeth Meijnckens, Haystack, 176 pag. ISBN 9789461261694

Beter? Na een uurtje lezen stel ik vast dat het gebruik van eHealth beter kan zijn voor de gezondheid van de patiŽnt, betere service kan bieden en de efficiency in de zorgverlening kan verbeteren. DusÖ pakken die kansen maarÖ niet alles tegelijk adviseert Meijnckens. EHealth betekent internet en ICT in de gezondheidszorg. Niet meer weg te denken en tegelijkertijd nog tamelijk onbekend. Dit boekje belicht alle kanten en mogelijkheden die er voor zorggebruikers en zorgverleners zijn. En let op bestuurders, zorginkopers en ICTers: eHealth kan alleen een succes worden als het past bij de doelgroep, de organisatie en de strategie. Begin klein, leer van ervaringen, praat vooral met de gebruikers, de zorgverleners en patiŽnten. Implementatie is pas succesvol als zij er volledig achter staan. 

De auteur bespreekt welke toepassingen al gebruikt worden en wat de voor- en nadelen zijn. PatiŽnten gebruiken apps voor bloeddrukmeten, tromboseprikken, diabeet en zelftests. Zij behouden hiermee hun zelfstandigheid en zijn minder reistijd kwijt. In de thuiszorg kunnen bv vijf huisbezoeken per dag worden teruggebracht tot drie waarbij er twee worden vervangen door beeldbellen. Specialist- en huisartsenpraktijken bieden on line herhaalrecepten aan en gebruiken beeldbellen om een onderzoeksuitslag met de patiŽnt te bespreken. Informatie over ziekten, behandelingen, operaties wordt verstrekt via hun sites.

In de praktijkvoorbeelden worden ervaringen met de lezer gedeeld. Ook wetgeving en technologie komen aan bod. Het boekje sluit af met publicaties en een lijst van websites zodat de lezer zijn weg kan vinden.

eHealth is een nieuw instrument, ook al staat niet iedereen te springen om verandering. Implementeer een toepassing stap voor stap en volg de ervaringen van de pioniers. Dit boekje is informatief en geeft je een duwtje in de rug. Maak vooral een bewuste keuze die past bij de patiŽnten, de praktijk en het team. Eenmaal de smaak te pakken volgt er meer, dat verzeker ik de lezer.

Recensie in Medisch Ondernemen, 2016

Informatie- en communicatie technologie in het tandheelkundig team 

Hoofdstuk 8 in Samenwerken in de Mondzorg. R. Schaub, Bohn Stafleu van Loghum. ISBN10 9031351644

Grafic Design is the art of communication

Automatisering in de mondzorgpraktijk wordt meestal vooral gebruikt voor het management en de financiŽle afwikkeling. Ondersteuning van de diagnose, indicatie en het monitoren van het behandelplan krijgt nauwelijks aandacht terwijl dit de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbetert. Als voorbeeld wordt beschreven hoe TabDents deze zaken heeft geautomatiseerd.

TabDents software is gericht op de workflow, ergonomie en hygiŽne, gebruikmakend van evidenced based indices etc. Daarnaast automatisch gegenereerde verslaglegging, administratie en financiŽle afwikkeling. Hoofdstuk 8 neemt u mee als beroepsuitoefenaar in de dagelijkse praktijk waarbij de computer en de software u tijdens de behandeling ondersteunt. www.tabdents.nl 

Hoyng Coaching Training opgericht door Anita Hoyng. 
Lees meer over mij en lees mijn
blogs.

Neem voor meer informatie contact op. ahoyng@planet.nl 

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
ahoyng@planet.nl.  Laatst bijgewerkt: 25 mei 2022.